2010 1/2

Иртәләр җитте исә

Хәсән Туфан

Иртәләр җитте исә

Иртәләр җитте исә
Аклысын кия ярың:
Юлларда күзе аның,
Ә юлда — жилләр исә,
Иртәләр җитте исә...

Аклысын кия ярың,
Карасын кими әле:
Белми ул, белми әле
Сугышта ниләр барын,
Аклысын кия ярың...

Юлларда күзе аның,
Ә юлда — куе тузан,
Син килеп чыгарсыман
Тузанга батып тагын,
Юлларда күзе аның...

Ә юлда җилләр исә,
Җил йөгреп килеп кереп
Сөенечләр бирер кебек...
Күзләре — юлда гизә,
Ә юлда — жилләр исә...

Иртәләр җитте исә
Уяна кайгым тагын:
— Кем белә кабрен аның?
Кем чәчәк китереп китә
Иртәләр җитте исә?
1944.

Хәсән Туфан. Җырлар, шигырьләр. – Казан, 1958. – Б. 21-22.